Η Lego®-based therapy αποτελεί ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάπτυξης για νεαρά άτομα στο φάσμα του αυτισμού ή συναφείς δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Τα παιδιά συνεργάζονται ώστε να χτίσουν μαζί μοντέλα Lego® και μέσα από αυτό έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες όπως αλλαγή σειράς, συνεργασία και κοινωνική αλληλεπίδραση.

Αν ενδιαφέρεστε να λάβει μέρος το παιδί σας στο πρόγραμμα κοινωνικής ανάπτυξης, επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί: