Το Α’ ΤΕΣΤ είναι το πρώτο ελληνικό, σταθμισμένο τεστ για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για ένα Ανιχνευτικό Τεστ το οποίο εντοπίζει έγκαιρα τις μαθησιακές δυσκολίες. Είναι ένα απλό, ευχάριστο και σύντομο Προληπτικό Τεστ που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5,5  6 ετών, τα οποία θα πάνε στην Α’ τάξη Δημοτικού, την επόμενη χρονιά. 

Το τεστ Σχολικής Ετοιμότητας αξιολογεί τους παρακάτω τομείς: 

 Α’ μέρος: Το Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας αξιολογεί τη κριτική ικανότητα (κρίση), τις γλωσσικές αναλογίες, την αφαιρετική σκέψη (μαθηματικά), τον οπτικοκινητικό συντονισμό (γραφή), την οπτική αντίληψη (ανάγνωση), την αδρή κινητικότητα (γυμναστική), τις ακολουθίες (γραπτή έκφραση). 

Β΄ μέρος: Υπερκινητικότητα– διάσπαση προσοχής: 

Στην αξιολόγηση της συγκέντρωσης προσοχής – υπερκινητικότητας συγκεντρώνονται πληροφορίες, από τον γονέα και το νηπιαγωγό, σχετικά με το επίπεδο συγκέντρωσης προσοχής και κινητικότητας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται στον χώρο του σχολείου, μόνος του ή με άλλους συμμαθητές. Η συγκέντρωση των πληροφοριών γίνεται με τη συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου τόσο από τους γονείς του παιδιού όσο και από τη νηπιαγωγό του. 

Γ΄ μέροςΣυμπεριφορά κατά την εξέταση: 

Κατά τη διάρκεια της χορήγησης της δοκιμασίας και της συνεργασίας με το παιδί παρατηρούνται χαρακτηριστικά όπως εάν είναι ευδιάθετος, ήσυχος, εάν συνεργάστηκε με προθυμία και αν δουλεύει γρήγορα και μεθοδικά. 

Τι αξιολογεί η σχολική ετοιμότητα; 

Κάθε μέρος αξιολογεί μια διαφορετική πλευρά και όλες μαζί εκφράζουν αυτό που αποκαλούμε σχολική ετοιμότητα του παιδιού. Η μαθησιακή ικανότητα δεν είναι μία μόνιμη ικανότητα, αλλά μια σύνθετη λειτουργία, η οποία αποτελείται από πολλές επιμέρους ικανότητες. Θα πρέπει λοιπόν το τεστ να περιλαμβάνει επιμέρους κλίμακες που θα αξιολογήσουν αυτές τις πολλές και διαφορετικές  δεξιότητες, οι οποίες όλες μαζί θα μας δείχνουν την ικανότητα του παιδιού να παρακολουθεί το σχολικό πρόγραμμα με επιτυχία. 

 Πότε μπορώ να κάνω το ΑΤΕΣΤ; 

Ιδανικός χρόνος θεωρείται ο Απρίλιος, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύντομης εκπαιδευτικής παρέμβασης σε παιδιά που πιθανόν να χρειάζονται καλύτερη προετοιμασία. Με το Α’ΤΕΣΤ, μπορούμε να εντοπίσουμε πρώιμα ανησυχητικά σημάδια μαθησιακών δυσκολιών (δυσγραφίαδυσαριθμησία, δυσλεξία κ.α.), οι οποίες είναι δυνατόν να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στην ομιλία, στη σύνθετη και συγκριτική σκέψη, στη γραφή, στην προσοχή και στη συμπεριφορά. Καταστάσεις δηλαδή, που μπορούν να προληφθούν εάν οι γονείς είχαν την κατάλληλη ενημέρωση και η διάγνωση τους είχε γίνει έγκαιρα. 

Ποιοι χορηγούν το τεστ Σχολικής Ετοιμότητας; 

Η δοκιμασία χορηγείται αποκλειστικά από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες του Α’ΤΕΣΤ οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ειδικά στον τρόπο χορήγησής του και βαθμολόγησης των αποτελεσμάτων του τεστ και έχουν λάβει την ανάλογη έγκριση. 

Αποτελέσματα του ΑΤΕΣΤ: 

Κάθε παιδί που εξετάζεται με την ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας Α’ΤΕΣΤ, του χορηγείται η αναφορά αποτελεσμάτων. Πρόκειται για μία τρισέλιδη αναφορά που καταγράφονται όλες οι ικανότητες του παιδιού, ανά τομέα. Με αυτό τον τρόπο οι γονείς μπορούν να διαπιστώσουν σε ποιές ικανότητες ένα παιδί είναι στα φυσιολογικά όρια για την ηλικία του, σε ποιες μπορεί να χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία και σε ποιες ίσως χρειάζεται να το παραπέμψουν σε κάποιον Ειδικό, προκειμένου να τους καθοδηγήσει για το τι πρέπει να κάνουν. 

 Για να είστε σίγουροι ότι το παιδί σας εξετάστηκε στη σχολική ετοιμότητα του Α’ΤΕΣΤ: 

Η βαθμολόγηση γίνεται αυτόματα, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, γεγονός που εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία του αποτελέσματος. Οι γονείς είναι απολύτως βέβαιοι ότι έγινε το Α’ΤΕΣΤ στο παιδί τους, μόνο όταν παραλάβουν την αυτοματοποιημένη αναφορά, στο τέλος της εξέτασης. Τα αποτελέσματα πιστοποιούνται πάντα με την έγγραφη αναφορά του πιστοποιημένου επιστήμονα που χορηγεί το εν λόγω τεστ και είναι έγκυρα. 

Πόσο διαρκεί η χορήγηση του τεστ Σχολικής ετοιμότητας; 

Η χορήγηση του τεστ στο παιδί μπορεί να διαρκέσει 30΄, η συμπλήρωση των ερωτηματολόγιων σχετικά με τη διάσπαση – υπερκινητικότητα του παιδιού διαρκεί το μέγιστο 5΄και ακολουθεί μία δεύτερη συνάντηση με τους γονείς, όπου τους ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του τεστ και δίνονται οι ανάλογες κατευθυντήριες συμβουλές από τον Ειδικό.