Το Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ), δημιουργήθηκε για να καλύψει τις αξιολογητικές ανάγκες παιδιών Β΄ Δημοτικού έως Β΄ Λυκείου που προσέρχονται με αίτημα τις δυσκολίες στη μαθησιακή επίδοση.

Ένα μεγάλο ποσοστό των περιστατικών αυτών αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη γλωσσική ανάπτυξη η οποία συχνά επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη μαθησιακή επίδοση και τη γνωστική εξέλιξη.

Η ανάγκη διαφοροδιάγνωσης των γλωσσικών δυσκολιών από τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και από άλλες αναπτυξιακές διαταραχές είναι προτεραιότητα του ειδικού.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του ΠΛΑΣΗ, σε συνδυασμό με άλλα αξιολογητικά εργαλεία επιτρέπουν στον ειδικό να επιλέξει τις καταλληλότερες θεραπευτικές τεχνικές με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού.