Η διαγνωστική σειρά Διάγνωση Δυσλεξίας, Σειρά Τεστ ,  αποτελεί διαγνωστική προσέγγιση της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στο λόγο – δυσλεξίας , καταγράφοντας με ακρίβεια τα συμπτώματα που εκδηλώνουν οι δυσχέρειες στα τέσσερα βασικά επίπεδα  γλωσσικής καλλιέργειας: το φωνολογικό, το μορφολογικό, το συντακτικό και το σημαντικό.

Απευθύνεται σε παιδιά των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, αλλά και των 3 τάξεων του Γυμνασίου.

Αποτελείται  από 8 τομείς: Ιστορικό, Ανάγνωση, Γραφή, Οπτική διάκριση, Ακουστική Διάκριση, Συγκέντρωση προσοχής, Πλευρίωση και Νοημοσύνη, οι οποίοι αξιολογούνται μέσα από 10 τεστ και ένα ερωτηματολόγιο.