Καθώς οι μαθησιακές δυσκολίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών με πολλές πιθανές αιτίες και συμπτώματα  η έγκυρη διαγνωστική προσέγγιση αξιοποιεί ποικίλα διαγνωστικά εργαλεία καθώς και την κλινική παρατήρηση. Η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών πραγματοποιείται με τη χορήγηση σταθμισμένων και έγκυρων διαγνωστικών τεστ. Στόχος της μαθησιακής αξιολόγησης είναι ο εντοπισμός των μαθησιακών δυσκολιών και η έναρξη προγραμματος παρέμβασης.

Αν ενδιαφέρεστε για αξιολόγηση, επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί: