Παρέχονται απλές συμβουλές προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς με στόχο την επίλυση τόσο μαθησιακών ζητημάτων όσο και ψυχοσυναιθηματικών καταστάσεων που επιβαρύνουν το ίδιο το παιδί αλλά και τα πλαίσια που το περιβάλλουν.

Παρέχεται η δυνατότητα μαθησιακής αξιολόγησης του παιδιού αλλά και ατομικών και ομαδικών εποπτειών σε συναδέλφους ειδικής και γενικής αγωγής.

Αξιολογήσεις

Εποπτείες