Ο οπτικο-κινητικός συντονισμός είναι η  ικανότητα του ατόμου να ελέγχει την κίνηση του χεριού του με τα μάτια του. Η εν λόγω δεξιότητα είναι απαραίτητη για να συντονίζουμε τις κινήσεις μας και να ανταποκρινόμαστε σε ότι βλέπουμε. Επομένως, η γραφή αποτελεί μία σημαντική δεξιότητα, στην οποία πρέπει να εξασκηθούν όλα τα παιδιά, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις γραφο – κινητικές δραστηριότητες του σχολείου.

Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την εν λόγω δεξιότητα;

  • Αρχικά, στο εμπόριο υπάρχει μεγάλη ποικιλία με βιβλία Πρώτης γραφής, τα οποία μπορούμε να προμηθευτούμε και να ξεκινήσουμε την εξάσκηση.
  • Οι εργασίες προγραφής δεν χρειάζεται να περιορίζονται μόνο στο χαρτί αλλά να επεκτείνονται και σε άλλες επιφάνειες εργασίας και με άλλα υλικά γραφής π.χ. με άμμο, ζυμάρι, ζάχαρη… αφήστε ελεύθερη τη φαντασία σας και δημιουργήστε μαζί με τα παιδιά σας.