Η οπτική αντίληψη αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να κατανοεί αυτό που βλέπει. Αφορά την ικανότητα να επεξεργαστούμε νοητικά την οπτική πληροφορία που λαμβάνουμε και αποτελεί σημαντικό ρόλο στη μάθηση ενός παιδιού.

Πιο συγκεκριμένα η οπτική αντίληψη είναι αυτή η δεξιότητα, η οποία θα βοηθήσει το παιδί μας να διακρίνει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των αντικειμένων. Όταν το παιδί μας θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα σε σχήματα, εικόνες κτλ τότε θα είναι σε θέση να ξεχωρίζει μετέπειτα και τις οπτικές διαφορές στα γράμματα χωρίς να τα συγχέει μεταξύ τους.

Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την εν λόγω δεξιότητα;

  • Αρχικά μία ευχάριστη δραστηριότητα οπτικής αντίληψης είναι η παρακάτω: πάρτε μία τράπουλα, επιλέξτε τρία διαφορετικά χαρτιά, τοποθετήστε τα στο κέντρο της επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε ένα ακόμη  χαρτί, το οποίο θα είναι όμοιο με ένα από τα παραπάνω τρία φύλλα. Ζητήστε από το παιδί να εντοπίσει την ομοιότητα.
  • Τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο εμπόριο υπάρχουν διαθέσιμα πολλά παιχνίδια εύρεσης ομοιοτήτων και διαφορών – προμηθευτείτε τα και παίξτε και εσείς μαζί με το παιδί σας.
  • Ζωγραφίστε ένα γεωμετρικό σχήμα, δείξτε το στο παιδί για 7΄΄ και ζητήστε του να το αντιγράψει όσο πιο όμοια γίνεται
  • Ζωγραφίστε 3-4 γεωμετρικά σχήματα, δείξτε τα στο παιδί για 7΄΄ και καλύπτοντας τα ζητήστε από το παιδί να τα σχηματίσει με την ίδια σειρά.
  • Δείξτε στο παιδί 3-5 μαγνητικά γράμματα ή αριθμούς, αφήστε το να τα δει για 7΄΄ , ανακατέψτε τα και ζητήστε να τα τοποθετήσει με τη σειρά που ήταν προηγουμένως.
  • Επιλέξτε ζευγαράκια γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά και ζητήστε από το παιδί να εντοπίσει τις διαφορές π.χ. επιλέγουμε τα φωνήματα α και ο και αναμένουμε από το παιδί να μας πει ότι το α έχει μια μαγκουρίτσα ενώ το ο δεν έχει, μπορούμε να επιλέξουμε το π με το τ εξηγώντας ότι το π έχει δύο ποδαράκια ενώ το τ έχει ένα και είναι κουτσό – προσπαθούμε να δώσουμε και μια αστεία εκδοχή στα γράμματα.
  • Αρκετά βοηθητικά ως προς τη καλλιέργεια της εν λόγω δεξιότητας αποτελούν και τα παιχνίδια παρατηρητικότητας και μνήμης.

Τέλος, προετοιμάζοντας τα παιδιά μας για τη κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και οι καρτέλες πρώτης ανάγνωσης.