Η οπτική µνήµη έχει σαν σκοπό να βοηθήσει το παιδί να θυµηθεί σχήµατα που έχει δει. Η δεξιότητα αυτή είναι αναγκαία για την µελλοντική εκµάθηση της ανάγνωσης και της γραφής.

Στο εμπόριο αλλά και στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά παιχνίδια που ενισχύουν τις μνημονικές δεξιότητες.