Είναι η ικανότητα του παιδιού να εµβαθύνει και να καταλήγει σε ορθά συµπεράσµατα. Πολλά παιδιά απαντούν στη τύχη όταν τα ρωτάµε κάτι γιατί δεν έχουν συνηθίσει να σκέπτονται και να συγκρίνουν.

Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την εν λόγω δεξιότητα;

  • Ζητήστε από το παιδί να βρει αντικείμενα που έχουν παρόμοιο σχήμα.
  • Να µάθετε στο παιδί το όνοµα της περιοχής που µένει η γιαγιά του, το νούµερο τηλεφώνου του θείου του, την διεύθυνση του σπιτιού του.
  • Βάλτε το παιδί να ψάξει µέσα συγκοινωνίας και κάντε του σχετικές ερωτήσεις σύγκρισης.
  • Ζητήστε από το παιδί να ονοµάσει ζώα που µπορούν να πετούν, να τρέχουν, να κολυµπούν και να τα βάλλει µε σειρά αρχίζοντας από το πιο δυνατό