Η επιτυχής εκφορά του λόγου καθιστά το παιδί ικανό για  επικοινωνία µε το κοινωνικό του περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του. Προκειμένου το παιδί να προσαρμοστεί με επιτυχία σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να διαθέτει σωστό προφορικό λόγο ώστε να επικοινωνεί και να εκφράζει τις σκέψεις του.

Πως μπορούμε να ενισχύσουμε την εν λόγω δεξιότητα;

  • Το παιδί κοιτάζει µια εικόνα και την περιγράφει.
  • Το παιδί κοιτάζοντας κάποια αντικείμενα ή κάποιες εικόνες προσπαθεί να κάνει µια πρωτότυπη ιστορία.
  • Το παιδί ακούει ένα παραµύθι και το αναδιηείται.
  • Το παιδί περιγράφει πως πέρασε την ημέρα του και βάζει τα γεγονότα σε µια λογική σειρά.
  • Το παιδί βρίσκει συνώνυµες λέξεις και εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του.