Η αδρή κινητικότητα επιτρέπει στο παιδί να πετύχει ένα καλύτερο συντονισµό των κινήσεων του και προετοιμάζει το παιδί για τον έλεγχο της λεπτής κινητικότητας.

Οι ασκήσεις που προτείνονται για την αδρή κινητικότητα έχουν σαν στόχο να επιφέρουν έναν καλύτερο συντονισµό των µερών του σώµατος του παιδιού Έτσι, θα µπορέσει να έχει καλύτερη αντίληψη και αίσθηση του σώµατος του.

Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την εν λόγω δεξιότητα;

  • Βάλτε το παιδί να περάσει κάτω από ένα τραπέζι έρποντας µε την κοιλιά και να επιστρέψει έρποντας µε την πλάτη.
  • Μάθετε στο παιδί να κάνει τούµπες.
  • Βάλτε το παιδί να στέκεται στο ένα του πόδι όσο γίνεται περισσότερο και µετά επαναλάβετε µε το άλλο πόδι.