Παρέχονται  ατομικές ή ομαδικές  εποπτείες σε παιδαγωγούς και νηπιαγωγούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής, δίνοντας την ευκαιρία να συζητήσουν προβληματισμούς τους για τα περιστατικά που παρακολουθούν και υποστηρίζοντάς τους στο θεραπευτικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των προβληματικών συμπεριφορών.

Αν ενδιαφέρεστε για εποπτεία, επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί: